مرکز احیای قلبی ریوی

مرکز FCTC اولین مرکز آموزش استاندارد قلبی و ریوی بصورت کاملا اصولی و منطبق بر آخرین آموزه های انجمن قلب آمریکا می باشد و همه روزه بصورت کاملا فعال در خدمت متخصصان و پرسنل کادر درمان جهت آموزش احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته می باشد.

این مرکز از پانزدهم آذرماه سال 1396 به صورت رسمی آغاز به کار کرد و تا به امروز میزبان هزاران نفر از پرسنل کادر درمان جهت آموزش احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته بوده است.

خدمات ما

Clinka-service-q1

Team Dynamics

Clinka-service-q2

ACLS

Clinka-service-q3

BLS

مرکز FCTC

مرکز آموزش احیای قلبی - ریوی FCTC

این سایت متعلق به مرکز آموزش استاندارد احیای قلبی ریوی استان فارس
( FCTC ) ( fars cardiopulmonary resuscitation training center )
به ریاست دکتر منصور مسجدی متخصص بیهوشی  و فوق تخصص ICU و ​​​​​​​مدرس بین المللی انجمن قلب آمریکا ( AHA ) و زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد.
مرکز FCTC اولین مرکز آموزش استاندارد قلبی و ریوی بصورت کاملا اصولی و منطبق بر آخرین آموزه های انجمن قلب آمریکا می باشد و همه روزه بصورت کاملا فعال در خدمت متخصصان و پرسنل کادر درمان جهت آموزش احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته می باشد.
این مرکز از پانزدهم آذرماه سال 1396 به صورت رسمی آغاز به کار کرد و تا به امروز میزبان هزاران نفر از پرسنل کادر درمان جهت آموزش احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته بوده است.

مرکز FCTC

مرکز FCTC اولین و تنها مرکز آموزش استاندارد احیای قلبی و ریوی بصورت کاملا اصولی و منطبق بر آخرین آموزه های انجمن قلب آمریکا می باشد و همه روزه بصورت کاملا فعال در خدمت متخصصان و پرسنل کادر درمان جهت آموزش احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته می باشد.

بلاگ